Friday, 11 June 2010

Fortune teller

Nói mãi chuyện quốc kế dân sinh, nào là ĐSCT nào là nọ kia cũng chán, thôi kể chuyện nhà tiên tri, thầy bói nói mò vì ai bắt tội nói sai bao giờ.

No comments:

Post a Comment