Sunday, 4 July 2010

Ông Cao Sỹ Kiêm


Đại biểu quốc hội 12, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), đó là hai cương vị chính thức hiện nay của ông.


Tuy nhiên, dạo này ông thường xuất trên báo chí và TV với chức danh Nguyên Thống đốc Nhà nước Việt Nam, tức là không phải là chức danh hiện thời mà là một chức danh đã qua. Liệu cái chức danh đã qua ấy có đảm bảo uy tín cho phát biểu của ông không khi nếu tìm hiểu thì biết năm 1997 Quốc hội đã không phê chuẩn tái bổ nhiệm ông làm Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, vì những lý do mà Quốc hội biết, vì thế ông Nguyễn Tấn Dũng khi đó đang là Phó Thủ tướng phải kiêm nhiệm Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam từ 1997-1998 cho đến khi bổ nhiệm được người đảm đương đầy đủ cương vị này.

No comments:

Post a Comment