Monday, 26 July 2010

Mỗi năm một ngày

Mỗi năm lại có một ngày 27.7 để những anh hùng, liệt sĩ, những bộ đội, thanh niên xung phong đã hy sinh xương máu và cả tính mạng, những người cha người mẹ đã cống hiến cả đàn con cho độc lập thống nhất tổ quốc được nhớ đến cho những hy sinh cống hiến của họ.

No comments:

Post a Comment