Sunday, 4 July 2010

WC

Entry này là về WC - World Football Cup 2010 đang diễn ra tại Nam Phi.

Tuy nhiên nó không nói về WC mà về các cơ quan thông tấn ở VN, mà phần nhiều đều là cơ quan nhà nước (VTV, TTXVN) tức là sử dụng tiền ngân sách, hay nói khác đi là tiền đóng thuế của dân.

Các tổ chức này từ những năm gần đây đều cử phóng viên tới "tác nghiệp" ở các kỳ WC hoặc Olympic Games để đưa những thứ lăng nhăng còn tin tức, bình luận hay tường thuật về các sự kiện này thì "ở nhà" lại chỉ dùng của các nguồn nước ngoài. Cử các "phóng viên" đi để làm gì nhỉ?

No comments:

Post a Comment