Friday, 16 July 2010

Hà Lội ta ... chống ngập giỏi


Nhái tiêu đề bài tùy bút của bác Nguyễn (Tuân: Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi).

Đang chuẩn bị kỷ niệm thủ đô Hà Nội 1,000 năm tuổi (1010-2010), thành phố Hà Nội đang chỉnh trang lát lại hè đường và trải nhựa thêm cho các tuyến đường phố.

Cứ nghĩ với quy trình hiện nay, cứ việc trải thêm một lớp nhựa mới làm cao hơn nền đường cũ ít nhất là 12 phân, (chẳng bao lâu nữa thì mặt đường và vỉa hè sẽ cao hơn nền nhà hai bên đường) thì không cần làm thêm cống mà đường phố Hà Nội cũng sẽ không bao giờ bị ngập nữa, vì có bao nhiêu nước trên mặt đường sẽ rút hết và chảy vào nhà cửa hai bên đường cả, theo quy luật "nước chảy chỗ trũng".

Vậy mà cơn mưa sáng 13.7 lại một lần nữa nhanh chóng biến đường phố thành sông lạch cả.Nghe bác (Nguyễn Thế) Thảo nói thì còn có để án đào cả hầm để tiêu nước mưa, và US$ 1.2 tỷ sẽ dùng để dán nhằm chống ngập cho thành phố. Bác Thảo còn là kiến trúc sư nên chắc là đã cho ý kiến của nhà chuyên môn rồi.

No comments:

Post a Comment