Friday, 16 July 2010

Dân chủ trong Đảng, tiến tới ĐH toàn quốc

Theo tin từ các đại hội đảng các cấp đang tiến hành, thực hiện việc bầu trực tiếp bí thư như là một phương thức thực hiện dân chủ trong đảng, thì có vẻ như cách làm này đã không hề gây ra một xáo trộn nào và đều theo những diễn biến có thể dự kiến trước.

1 comment:

  1. Và đây nữa
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201007/Ha-Noi-Ngay-dai-bau-truc-tiep-bi-thu-huyen-dau-tien-919844/

    ReplyDelete