Sunday, 4 July 2010

Thi đại học

Những ngày này TV và báo chí lại rộ lên chuyện thi đại học.

Điều này một phần phản ánh tâm lý coi trọng cái việc học, sự học của người dân cho con cái. Link này có chuyện hay.

Tuy nhiên, nó chủ yếu phản ánh nền giáo dục và cách thức tổ chức thi cử của đất nước này đang gặp vấn đề.

Mong sao sớm đến ngày việc học được chấn chỉnh, và tuy dân chúng vẫn quan tâm đến việc học của con cái, có khi còn nhiều hơn trước, nhưng việc thi cử không còn lọt vào mục tin thời sự của các báo, đài nữa.

No comments:

Post a Comment