Friday, 9 July 2010

Phòng chống tham nhũng

Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Quốc Vượng nhận xét: “Phát hiện tham nhũng chưa tương xứng với thực trạng. Các vụ việc phát hiện được chủ yếu nhỏ, ở cấp thấp”.

No comments:

Post a Comment