Friday, 16 July 2010

Nặng? Không nặng?


Án tuyên vợ chồng Huỳnh Thanh Giang & Mã Ngọc Thơm, Cà Mau tổng cộng 46 năm tù vì đã hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh.


Một cái án có thể nói là không nặng nếu so với những tội lỗi mà vợ chồng này đã gây ra trong nhiều năm nay.


Nhưng nếu so với các bản án của các vụ phạm tội hình sự khác thì án này có vẻ nặng quá chăng. Vậy có hay không sự công bằng ở đây.

No comments:

Post a Comment