Tuesday, 10 December 2013

Ngày Nhân quyền quốc tế

Việc đuổi học sinh viên Nguyễn Phương Uyên là một minh chứng rõ việc đất nước này hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nhân quyền quốc tế.

Xem thêm: http://dzungm86.blogspot.com/2013/12/nhan-quyen-ang-bao-co-dan-bao-khong.html

No comments:

Post a Comment