Tuesday, 17 December 2013

học tập suốt đời

những tưởng các vị lãnh đạo được lựa chọn là nhờ những phẩm chất và nhãn quan chính trị, tầm nhìn của họ, vị nhưng nay mới biết các vị lãnh đạo cũng cần phải học.

thế mới thấm thía câu học suốt đời. đã là ủy viên trung ương rồi mà vẫn còn phải học. ai sẽ giảng bài cho các ủy viên trung ương đây.  liệu các ủy viên bộ chính trị , các bí thư trung ương đảng có phải học không. nếu có thì ai sẽ dạy được họ. còn tổng bí thư thì sao. bên đảng đã vậy, còn bên nhà nước, quốc hội, chính phủ, mặt trận, có tổ chức các lớp học tương tự cho các cán bộ cao cấp không. rồi các cựu quan chức nữa.

http://www.vietnamplus.vn/cap-nhat-tri-thuc-moi-cho-cac-uy-vien-trung-uong-dang/234950.vnp

No comments:

Post a Comment