Tuesday, 17 December 2013

bác sĩ thần chết

không phải là mercy killing, giống chuyện bác sĩ Jacob "Jack" Kevorkian vì lòng trắc ẩn giúp những người mắc bệnh hiểm nghèo không thể qua khỏi rút ngắn sự đày ải mà họ phải chịu đựng.

đây là chuyện các bác sĩ được đào tạo để cứu chữa người bệnh, ở một khoa quen gọi là cấp cứu, thuộc một cơ sở y tế nhà nước được gọi đi làm nhiệm vụ, được hiểu là trợ giúp y tế trong trường hợp cần thiết, đã bị biến thành thành viên của đội xử án tử hình khi phải tìm 'ven' và chích kim tiêm vào tử tù để thi hành án tử hình đối với từ tù này.

có lẽ chúng ta đã bước quá nhanh, vì muốn 'nhân đạo' với phạm nhân lãnh án tử hình nên đã thông qua việc tử hình bằng thuốc độc thay cho việc xử bắn như trước đến nay mà quên mất điều kiện vật chất khả thi cho việc thi hành quy định này, hay đã giản đơn hóa quy trình cần có, mặc dù bài báo đã dẫn cả một nghị định của chính phủ, tức là cũng có những quy định có tính thủ tục, nhưng việc thực hiện điều này lại quá tùy tiện, đúng theo kiểu Việt Nam, khiến các bác sĩ chuyên môn hồi sức cấp cứu không hề có liên quan đến ngành tư pháp hay công việc chấp pháp lại được sử dụng cho việc thi hành án tử hình trong một nhiệm vụ 'tù mù': chỉ biết được điều động mà không biết làm việc gì. để trọn vẹn kịch bản, người ta còn lựa chọn hai nhân viên y tế khá trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề vì thiếu kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống, có thể kèm thêm nỗi lo mất việc khi không thực hiện nhiệm vụ, nên đã bị buộc phải làm công việc mà họ không muốn. sự vô nhân đạo đó đã được dịch chuyển từ người tử tù sang người thi hành án vô tình là hai nhân viên y tế nọ.

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bac-si-bi-ep-lam-dao-phu-20131213104839541.htm

No comments:

Post a Comment