Wednesday, 7 April 2010

giao thông công cộng tại TP HCM

Tiếp theo HN, TP HCM đã làm bà con nức lòng về kế hoạch phát triển giao thông công cộng. Bà con sẽ chờ ngày các hệ thống này đi vào hoạt động.

No comments:

Post a Comment