Wednesday, 7 April 2010

ĐBQH Triệu Thị Bình

Hoan hô đại biểu này, nhờ cậy ai đó thuyết phục chồng, con chị để đại biểu được tiếp tục đại diện nhân dân.

No comments:

Post a Comment