Monday, 24 February 2014

Trả giá

Vấn đề là người phải trả giá cho những tắc trách, vô hay thiếu trách nhiệm, sự cẩu thả, cho đến tham nhũng, rút ruột công trình, những quyết định mà vì chúng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, không phải là những người gây ra những lỗi lầm nêu trên, mà là chính những người dân, những người dân bình thường, khốn khổ, gần như vô danh tính trong xã hội.

Những người phải trả giá bằng tính mạng của mình (tin tức ban đầu cho biết 8 người chết, 30 người bị thương) cho vụ đứt cáp gây sập cầu tại tỉnh Lai Châu sáng ngày 24.2 này.

Và ai sẽ phải trả giá nếu không phải là người dân nếu điều tệ hại nhất xảy ra tại đập thủy điện Sông Tranh 2?

Còn biết bao nhiêu những công trình tương tự, bao nhiêu quyết định, chính sách khiến hàng ngàn, hàng vạn người phải trả giá?

No comments:

Post a Comment