Monday, 24 February 2014

Hóng hớt

Sau khi Yanukovych bỏ chạy, có lẽ phải dùng chữ bỏ chạy thì đúng hơn, vì cho dù bị Quốc hội phế truất, Yanukovych đã không step down một cách bình thường mà cùng với những kẻ thân cận bỏ chạy về vùng lãnh thổ Ukraine gần biên giới với Nga, có thể để tìm kiếm sự ủng hộ người dân Ukraine miền Đông hoặc hướng tới một sự chia tách Ukraine về lãnh thổ, hoặc chí ít thì cũng tìm kiếm sự bảo vệ của người Nga một khi người dân Ukraine truy tìm đến nơi ẩn náu cuối cùng của kẻ tham nhũng độc tài.

Mấy ngày trước thỉnh thoảng lại thấy anh Duy Nghĩa hay mấy anh chị thường trú của VTV (Vietnam Television) đưa tin về Ukraine, nhưng chẳng để ý xem các anh chị nói gì, nhưng nay khi Yakunovych đã bô chạy rất muốn hóng hớt xem các anh chị Duy Nghĩa và những người khác đưa tin về diễn biến tiếp theo tại Ukraine (điều có thể đoán được) và bình luận gì về những diễn biến vừa qua cũng như sắp tới (rất khó biết, vì các anh chị VTV cũng phải dè chừng kẻo thực tế xảy ra có lẽ lại vả vào mồm các anh chị khi bình luận quá sớm).

No comments:

Post a Comment