Monday, 24 February 2014

Phiếu tố giác tội phạm

Đi đầu là Sài Gòn, sắp tới Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác chắc sẽ noi gương Sài Gòn.

Thử tưởng tượng với cái mẫu phiếu này, bất cứ cá nhân nào cũng có thể tự nhiên gặp tai bay vạ gió vì bị một vài kẻ khuyết danh, ẩn danh, không có thật cùng tố cáo.

Đây quả là một sáng kiến vĩ đại của ngành công an sau sáng kiến thu thập thông tin cá nhân của công an Hà Nội.
clip_image003

No comments:

Post a Comment