Tuesday, 18 February 2014

Ông Ngọ

Có tin ông Phạm Quý Ngọ đã mất vì bệnh hiểm nghèo.

Trong phần tiểu sử của ông chỉ toàn thấy công lao và thành tích, không hề có đả động gì đến nghi vấn liên quan đến lời khai của Dương Chí Dũng tại tòa. Tuy nhiên, trong cái gọi là thành tích thì có hai điểm cũng đáng ngờ, đó là xử lý vụ biến động ở Thái Bình năm 1997 và giám sát vụ Tiên Lãng (tức vụ anh em Đoàn Văn Vươn), Hải Phòng.

Ông Ngọ tuy đã mất, nhưng những nghi vấn về ông vẫn còn đó, và đòi hỏi của công lỳ và công luận là cần tuân thủ quy trình pháp lý để làm rõ lời khai của Dương Chí Dũng là đúng hay sai sự thật. Nếu sai, thì vong linh ông Ngọ cũng được an ủi vì danh dự của ông được bảo toàn. Còn nếu đúng, dù ông đã chết ông vẫn chịu sự chê trách của dư luận, chưa cần nói đến hình phạt nào với cá nhân ông, hay tài sản mà ông để lại.

No comments:

Post a Comment