Monday, 24 February 2014

Sochi 2014


Thiếu một vòng tròn. Ảnh: internet

Konstantin Ernst với t-shirt

Xem thêm http://hieuminh.org/2014/02/24/tu-sochi-den-kiev-va-bai-hoc-cho-putin/

No comments:

Post a Comment