Friday, 23 August 2013

Thả đỉa ba ba - Chớ bắt đàn bà - Phải tội đàn ông

Trên blog Nhã Thuyên:

Thả đỉa ba ba

22.08.2013
Khi bị đẩy tới chỗ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều mình muốn làm, điều mình đã ngập ngừng suốt bao lâu vì còn có những lựa chọn 2 lựa chọn 3 4 5, nghĩa là đến lúc không thoái lui được nữa hoặc sẽ chết đứng đó, câm nín mãi.
Nhốt hết cả tim ta vào một chỗ không đề.

No comments:

Post a Comment