Friday, 23 August 2013

Lượm lặt trên mạng


Trông ông béo tốt phương phi. Không biết tên ông, chức vụ của ông. Chỉ thấy ông đứng cạnh người đẹp thật đẹp. Mong ông làm được điều gì có ích cho đời, cho người dân đất nước ông.
No comments:

Post a Comment