Thursday, 1 August 2013

Mở miệng - Bịt miệng

Không phải là về thơ của nhóm Mở miệng hay luận văn thạc sĩ năm 2010 của Đỗ Thị Thoan về thơ của nhóm này. Đây là mở miệng, tức là để cho nói, trong thế đối lập với bịt miệng, không cho nói.

Ta nhìn thấy những người làm luật đang tìm cách siết lại, siết lại theo một cách không gì khác hơn là không quản được thì cấm.

Trong khi Hồ Chủ tịch nói Dân chủ là để cho dân mở miệng. Nhưng ngày nay người ta sợ bất cứ điều gì mang tính phê phán, chẳng lẽ phê phán là xấu còn a dua, nịnh bợ thì được coi là đức tính tốt?

Người ta đã cấm blog đưa tin như một trang báo tư nhân. Nhưng người ta lại còn cấm người khác bàn tán, bình luận (và tổng hợp) tin tức do báo chí do người ta đăng tải. Một nền báo chí cấm mọi người bình luận, tổng hợp là nền báo chí gì, tốt nhất hãy chuyển ngay những tờ báo mới in đến những cơ sở đóng gói cần giấy khổ rộng mà khỏi cần qua tay người đọc, và các trang mạng hãy đừng đưa tin nữa mà chỉ cần đăng quảng cáo cũng đủ sống rồi.

Thế là sắp sửa bịt miệng rồi.

Theo Vnexpress đây, đây và đây.Thứ tư, 31/7/13, 18:45 GMT+7

No comments:

Post a Comment