Thursday, 29 August 2013

Hiện thực không tươi đẹp (9)

Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu năm học mới.

Chào năm học 2013-2014, theo Mai Thanh Hải:

LỚP HỌC CŨ ĐÓN CHÀO NĂM HỌC MỚI

No comments:

Post a Comment