Thursday, 1 August 2013

Năm năm

Thành tích rõ nhất là Hà Nội nằm trong số những thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới ở một đất nước có diện tích không nhỏ thì cũng không nằm trong danh sách các nước có diện tích trung bình.

Những thành tích khác mà lãnh đạo Hà Nội công bố sau 5 năm (1/8/2008-2013) mở rộng Hà Nội để xóa sổ Hà Tây và ghép thêm mấy xã ở Hòa Bình thì thật khó mà đong đếm, định lượng và chỉ còn biết 'bảo sao nghe vậy'.

Bao giờ, có ai đó làm một vài cái nghiên cứu (study/research) với các dữ liệu thực tế (facts) nhỉ? Bao giờ? Ai? Mà để làm gì?

No comments:

Post a Comment