Tuesday, 29 November 2011

Trên giá sách (4)

Bạn này mà vào đây sẽ thấy là mình yêu bạn ấy thế nào.

Thế mà bạn ấy quảng cáo sách mới ra của bạn ấy từ mấy tuần nay, mà cho đến giờ vẫn chưa thấy ở hiệu sách. Quyển này.

1 comment:

  1. Đến nay thì trong tủ sách (vì mới sắm được tủ sách nên phải khoe ngay, chứ không phải là trên giá sách nữa) đã có Gáy người thì lạnh của bạn Tư rồi, và cũng đã đọc xong ngay khi ôm sách về đến nhà.

    ReplyDelete