Thursday, 17 November 2011

Bảng phong thần

Hết nghị IQ Trần Tiến Cảnh năm ngoái phát biểu về đường sắt cao tốc, năm nay bảng phong thần có vẻ được mùa với nghị lạm phát rau muống Đỗ Văn Đương, nghị luật nhà thơ chữa hôi nách hẹp bao quy đầu Nguyễn Minh Hồng, đến mới nhất là nghị chống biểu tình Hoàng Hữu Phước.


Chỉ biết dùng ngôn ngữ hậu hiện đại thời nay là "vãi".

No comments:

Post a Comment