Sunday, 20 November 2011

Lời con trẻ

Dưới đây là nguyên văn lời con trẻ, con trẻ thực vì người phát ngôn ra chúng mới 10 tuổi, còn đang học lớp 5 tiểu học:

 ‎* Bố cháu nổi tiếng hay cháu nổi tiếng hơn?
- Cái này phải hỏi đài truyền hình ạ.

* Cháu có nghĩ rằng cháu giỏi hơn bố cháu?

- Bố cháu làm việc ở lĩnh vực khác nên không thể so sánh được ạ.

* Cháu hãy giới thiệu về bố mẹ cháu?

- Bố mẹ cháu trải qua rất nhiều chuyện nên thôi để bố mẹ cháu tổng kết lại sau ạ.

* Cháu thích nhất quyển sách nào?

- Cháu đọc nhiều nhưng khổ nỗi không thích quyển sách nào nhất. Nhưng mà hiện tại thì 

cháu… cũng không thích nhất quyển nào.

* Tại sao là cuộc chiến với hành tinh Fantom mà không phải thám hiểm hay truy tìm kho


báu?


- Vì khó mà nghĩ ra lý do cho việc đi thám hiểm hay là đi kiếm kho báu.

Cầu cho các đại biểu quốc hội phát biểu ở nghị trường cũng có cái thông minh dí dỏm  của cháu bé 10 tuổi này.

No comments:

Post a Comment