Tuesday, 20 September 2011

blogspot etc.

Hồi yahoo 360 mình chẳng có blog bliếc gì, khi bà con chuyển khỏi yahoo 360 thì vì yahoo 360 plus không được mấy ai ưa (ấy là nghe dư luận râm ran như thế) nên bà con có nhiều lựa chọn, nào wordpress, multiply, blogspot rồi thêm mạng facebook nữa. multiply ngo ngoe ra thì bị chặn, kế tiếp đến facebook, bữa nay thì cả blogspot cũng bi chặn nốt. mình viết blog mới gần đây chỉ cốt để lưu lại những suy nghĩ kẻo thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. không ngờ blogspot bị chặn làm mấy tuần cũng không vô được nhà của mình. có lý do gì để CP phải lo sợ và ngăn chặn tràn lan các mạng xã hội, kể cả những trang hiền lành, vô sự nhất nhỉ.

No comments:

Post a Comment