Wednesday, 21 September 2011

Thịt nguội (2)

Do tủ lạnh bị hỏng lâu bây giờ mới nhờ thợ sửa được nên hết món thịt nguội trước giờ bưng tạm món thịt nguội 2 để làm hors d'oeuvre cho các bác phá mồi trước đi vậy.


Đó là chuyện lùm xùm xung quanh nữ ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến mà các báo đăng tải, thực hư ra sao không rõ, nhưng "không có lửa làm sao có khói".


http://www.nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=6419


http://www.nld.com.vn/20110812121827988p0c1002/vu-an-ly-hon-ky-la-vi-sao-vksnd-long-an-rut-khang-nghi-.htm


http://webwarper.net/ww/~av/nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=6453


http://nld.com.vn/20110823114625343p0c1002/se-tham-tra-tu-cach-ba-dang-thi-hoang-yen.htm
Bà Yến chắc vẫn yên vị chức đại biểu quốc hội thôi. Nhưng bà cũng không muốn ngồi yên chịu trận mà đã báo hiệu có hành động đáp trả, không rõ rồi sự việc cuối cùng sẽ chấm dứt như thế nào.


http://www.luatvidan.vn/index.php?f=news&do=detail&id=549


Nhưng dù gì nói đến bà Yến là người ta lại nhắc đến cái này.

No comments:

Post a Comment