Wednesday, 21 September 2011

Thịt người

Chắc có bác đọc mấy bài thịt nguội trước tưởng tôi gõ nhầm chữ, nhưng tuy là thịt nguội thật vì tủ lạnh mới sửa, nhưng đây lại là chuyện thịt người. Bà con cẩn thận nghe, TQ nó hại mình đủ mọi thứ, đủ mọi kiểu, đủ mọi cách (từ thời Thủy Hử trải qua Lỗ Tấn đều có nói chuyện TQ ăn thịt người), còn việc này thì về bản chất cũng không khác gì.

No comments:

Post a Comment