Wednesday, 21 September 2011

Vương Đình Huệ vs. Xăng dầu

Mình hiếm khi khen quan chức và dạo này cũng ít xem thời sự trên TV vì ngoài tin lễ tân (tức tin các vị lãnh đạo đi đâu, gặp ai, làm gì, nói gì) thì chẳng còn gì nữa, nên hôm qua đã bỏ qua đoạn VTV đưa tin về hội thảo ccủa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, cái lợi của internet ngày nay là vào mạng mình đã không bị bỏ mất phần quan trọng, hơn nữa lại còn tiết kiệm thời gian hơn là dành cả buổi ngồi xem TV. Nhưng nghe khẩu khí Vương Đìn h Huệ thì thật khoái, chỉ mong là Bộ trưởng tiếp tục mạnh tay làm được như nói.
Đọc thêm trên mạng thấy thêm nhiều chi tiết, mới biết chuyện không đơn giản, và càng hiểu thêm về cái gọi là nhóm lợi ích/interest group, xem ra CNTB ở ta cũng đã quá là lậm rồi.

No comments:

Post a Comment