Saturday, 6 August 2011

CHHV

Như đã dự đoán, phiên tòa phúc thẩm xử CHHV ngày 2.8 đã y án sơ thẩm ngày 4.4: 7 năm tù giam, 3 năm quản chế.Nhà cầm quyền chỉ rút kinh nghiệm là không để CHHV xuất hiện trong comlê cavát và chú ý đưa tin, cũng như để cho phiên tòa có vẻ có người dự.

Sau phiên tòa VTV còn dành 15 phút  để nói thêm sự thật về CHHV cho những người còn mơ hồ, nhất là nhiều đoạn nâấn mạnh về thế lực thù địch trong ngoài.
http://media.vtv.vn/Media/Get/Su-that-ve-hanh-vi-vi-pham-cua-Cu-Huy-Ha-Vu-f8fa259bc0.html

No comments:

Post a Comment