Saturday, 6 August 2011

Vũ Viết Ngoạn

Vị tân Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính tiền tệ quốc gia Vũ Viết Ngoạn mới nhậm chức đã có tố cáo liên quan đến bằng cấp, học vị. Ông giải thích:

http://dantri.com.vn/c728/s728-505087/ong-vu-viet-ngoan-toi-hoc-khong-vi-tang-luong-tang-chuc.htm

No comments:

Post a Comment