Saturday, 6 August 2011

Quốc hội 13 - Kỳ họp 1

Sau đây là kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 (-).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.

Tổng kiểm toán nhà nước (State Auditor General) Đinh Tiến Dũng.

Việc Quốc hội phải bỏ phiếu thông qua các thành viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh là một việc thừa vì một khi quy định những người đứng đầu một số cơ quan nào đó (Ngoại giao, Quốc phòng, Công an v.v.) đương nhiên là thành viên của Hội đồng này thì việc điều trần, nếu có, chỉ nên áp dụng khi cân nhắc cho các vị ấy vào các chức danh đứng đầu các cơ quan đó.

No comments:

Post a Comment