Wednesday, 3 August 2011

1980

Nói cho ngay, đó không phải là kiểu 1984 của George Orwell. Đây là nhân mấy ghi chép về năm 1980 của bác Vương Trí Nhàn (vài tuần nay không vào mạng nên không có dịp ghé thăm bác, nay nhân bác có mấy posts này thì lôi về đây để sống lại ký ức.

http://vuongtrinhan.blogspot.com/2011/06/chuyen-oi-song-1980.html

http://vuongtrinhan.blogspot.com/2011/06/chuyen-oi-song-19802.html

Về Phạm Tuân, có cả rổ tiếu lâm hiện đại, giờ chẳng tiện nhắc ra đây.

Nhân câu của con chị Ý Nhi ("hồi trước sướng"), lại nhớ mình khuyên một chị cùng cơ quan là nuôi con cứ hỏi kinh nghiệm cha mẹ, đâu biết thời của cha mẹ chị nuôi con ở miền Nam trước 1975 không khổ, thiếu thốn như bấy giờ tức là lúc mà mình khuyên chị ấy, làm sao mà chị hỏi cha mẹ được.

Đọc VTN ở đây, mới biết chuyện Nam Hà – Ninh Bình năm nào.

No comments:

Post a Comment