Thursday, 28 July 2011

Yêu Kiều & nịnh thối

Chuyện ông Chủ tịch Quốc hội ngày xưa học hành thế nào, ăn ở với hàng xóm ra sao chắc bàn dân ít quan tâm. Dân chúng chỉ quan tâm một khi ông đã vào chức ấy, thì ông sẽ làm gì, ông có đóng góp gì, có thúc đẩy được gì và nhất là làm gì để cho nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng cho bà con đỡ khổ.
Ông Trọng đúng là "yêu Kiều", lần trước ông lảy Kiều nghe khá sái (nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn...) lần này lại tiếp tục lảy Kiều khi bàn giao cương vị cũ cho ông Hùng (chắc là một lời thách đố xem liệu ông Hùng có làm tốt, ít ra là được như mình hay không).
Ông Sang thì đúng là sang rồi, nhưng dùng chữ "có gang có thép" thì hơi có ý xỏ xiên thật, vì đã coi ông là quan trong khi ông là "đầy tớ" và khi liên hệ với câu đối trong dân gian (miệng nhà quan có gang có thép...).
Vài lời bàn nhảm về "nhân sự" mới.

No comments:

Post a Comment