Thursday, 28 July 2011

vợ tôi

chẳng bao giờ có ý định khoe vợ cho thiên hạ, nhưng thấy bác này viện dẫn vợ ra nên nghĩ vợ mình thật không may lấy phải chồng không làm nên nên nội cái chuyện giá tăng vợ cũng chỉ về biết cằn nhằn với chồng chứ chẳng như vợ bác được bác dẫn lời đưa lên mặt báo nhờ thế mới biết nhà bộ trưởng cũng khổ chứ không sướng như dân thường vẫn tưởng. mới hôm trước nói chuyện giá thịt, hôm nay lại chuyện giá tăng. chán quá.

No comments:

Post a Comment