Tuesday, 12 July 2011

Làm khoa học

Đọc bài này thấy ấn tượng một câu: Với tôi, gắng sao cho người ta để mình yên thân làm khoa học đã là vất vả quá rồi và đây: Trên đỉnh hòn, có một tượng đài kỷ niệm chiến thắng của Công an Việt Nam. Thầy đi quanh tượng đài, nhìn ngắm, lẩm bẩm: “Ai lại làm như thế!”. Tôi nhìn theo hướng mắt thầy, giật mình vì thầy nói đúng: tượng đài là một nhóm 4 chiến sĩ công an và một nữ dân quân (?) áo quần tề chỉnh, tư thế hiên ngang, trong khi 5 tên địch thảm hại quỳ trên mặt đất, hoàn toàn trần truồng!

No comments:

Post a Comment