Wednesday, 13 July 2011

Thịt đắt hơn vàng?

Đọc tựa bài này thì có cảm giác như thịt đắt hơn vàng vậy.

Trong khi đó thì lại có chuyện khiến người đọc dễ link hai chuyện lại với nhau mà kết luận rằng sợ thịt lợn tăng giá không ngừng mà vàng xuống giá (so với thịt lợn), người dân đã đổ xô đi bán vàng (để tích trữ thịt lợn, chỉ không biết thịt lợn có dự trữ được lâu mà không bị hư hỏng, ôi thiu, hư thối như vàng không).

Nhưng đọc kỹ bài đầu, trả lời phỏng vấn của ông phó chủ tịch Hà Nội, thì có vẻ như ông "đổ tội" tình trạng này cho nước "lạ", giá nguyên liệu tăng, v.v., chứ không phải do lạm phát, và các hành động của UBND thành phố có vẻ như không giúp giải quyết được tình hình (văn hơi "Tây" một chút = the actions taken don't seem to help resolve/address the situation).

No comments:

Post a Comment