Wednesday, 3 July 2013

Về Hồ Đức Việt (tiếp)

Tiếp theo bài Về Hồ Đức Việt, Hồ Anh Dũng, do trên mạng và báo chí chính thức đưa tin nhiều về lễ tang hay về con người khi sống của ông Việt, nên tập hợp lại và lưu tại đây.

Chỉ muốn có vài nhận xét là, con người chính trị của ông Việt như thế nào hãy để các đối thủ hay chiến hữu chính trị của ông đánh giá. Con người ngoài chính trị, thì bạn đồng thời hoặc đông học của ông có thể đánh giá thiện cảm hơn vì mấy chữ 'đồng' này.

Có điều, những gì mà Xuân Ba viết sẽ không còn tác dụng tìm hiểu con người khi ông còn sống và ở trong vòng quyền lực, một điều cần thiết cho những người quan sát. Đọc những điều viết về một con người khi người ấy đã chết, cho dù đúng sự thật hay còn có phẩn chưa chính xác, chỉ còn có đôi chút ý nghĩa với con mắt của sử gia, tuy nhiên trong con mắt sử gia, dù xét lịch sử đương đại Việt Nam, hay thời hiện đại (từ đầu thế kỷ 20, từ năm 1930, hoặc ít ra từ năm 1945) chưa nói đến cả lịch sử 2,000 năm của dân tộc, thì Hồ Đức Việt không phải là một nhân vật đáng xem xét, hay tốn nhiều giấy mực.

Đây là tiểu sử chính thức của ông Hồ Đức Việt:
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/630003/Ong-Ho-Duc-Viet-qua-doi-tpot.html

Về lễ tang của ông và con người ngoài chính trị của bạn cùng thời, cùng học, theo trang Nguyễn Trọng Tạo:
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/06/01/ho-duc-viet-ve-voi-que-minh/
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/06/01/le-tang-ong-ho-duc-viet/
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/06/07/dam-tang-ton-vinh-ho-duc-viet/
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/06/10/dem-noi-chuyen-voi-ho-duc-viet/

Về kỷ niệm về ông trước một sự cố, của nhà báo Xuân Ba, báo Tiền Phong:
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/630112/Tan-man-mot-thoi-Ho-Duc-Viet-tpp.html
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/630282/Mot-thoi-Ho-Duc-Viet-To-chuc---nghe-nhoc-nhan-tpp.html

No comments:

Post a Comment