Wednesday, 3 July 2013

Phạm Viết Đào

Tiếp sau Trương Duy Nhất, đến ngày 13.6.2013, đến lượt Phạm Viết Đào, một nhà văn, một blogger bị bắt.Nguyễn Thông, ngày 13.6 đã đưa lại tin chính thức của Thông tấn xã Việt Nam, không kèm bình luận, về việc này:

http://thongcao55.blogspot.com/2013/06/ong-pham-viet-ao-bi-bat.html

BBC Tiếng Việt cũng đưa tin về việc này cũng như một số thông tin cá nhân cũng như việc làm của ông Đào:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/06/130613_bat_blogger_pham_viet_dao.shtml

No comments:

Post a Comment