Monday, 29 July 2013

Bà Tửng Bà Tưng

Mình không theo dõi đầu đuôi cái chuyện Bà Tửng Bà Tưng này, nhưng cách hành xử của chính quyền đã vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do của công dân:, theo Hahien's blog:

Sở VH-TT-DL Hà Nội can thiệp trái pháp luật trong vụ “‘Bà Tưng”?

Bà tƯNGTheo Báo Thanh Niên, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ buổi biểu diễn của “bà Tưng”  dự kiến diễn ra tối 27.7 tại một quán bar.
Thế nhưng, cũng theo bài báo này thì để đề phòng khả năng “lách luật” khi “bà Tưng” vẫn “có thể xuất hiện, có một chỗ ngồi dễ thấy tại quán,… có thể không biểu diễn, nhưng vẫn có thể giao lưu một vài câu chuyện với khách tới đây“, ông Giám đốc Sở Tô Văn Động đã xác nhận một “đoàn liên ngành” đã “làm việc” với quán bar đó và sau cuộc “làm việc” đó thì “việc này hầu như không xảy ra” mặc dù chính bản thân ông cũng khẳng định “điều này không bị coi là phạm luật”.
Như vậy, với việc can thiệp để ngăn cản một hành vi không bị coi là phạm luật, “đoàn liên ngành” kia có phạm luật? Cụ thể là hạn chế quyền hợp pháp của công dân Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng)?
Mình không cổ xúy cho những hành động và phát ngôn lố lăng của Huyền Anh nhưng việc can thiệp của “đoàn liên ngành” nói trên để cô ta không thể “có một chỗ ngồi” hay không thể “giao lưu một vài câu chuyện với khách” tại một quán bar đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm là các cơ quan nhà nước có thể can thiệp nhằm ngăn cản hay hạn chế bất cứ hoạt động hợp pháp nào của công dân.  Không thể sợ không quản lý được thì can thiệp để ngăn cản, cấm đoán như trường hợp này.

No comments:

Post a Comment