Wednesday, 3 July 2013

The Great Gatsby

Đồng thời mà cả hai bạn trên blog mà mình theo dõi thường xuyên, Nhị LinhHậu khảo cổ đều có entry về Gatsby vĩ đại.Gatsby là một cuốn sách mà mình đọc đã lâu và rất thích. Tiếp theo đó mình đọc The Last Tycoon, cũng vô cùng thích thú. Vì thế, F. S. Fitzgerald nằm trong số tác giả cổ điển yêu thích của mình, mà mình có kế hoạch phải tìm đọc đầy đủ. Tuy vậy, dù đã có Fitzgerald Collected Short StoriesTender is the Night (Mình tạm dịch là Đêm mượt mà) từ lâu nhưng chưa bao giờ mình hoàn tất đọc hai quyển này. Nhưng gần đây mình cũng đọc quyển The Alabama Song, của một tác giả Pháp, chỉ vì sách lấy nhân vật chính là vợ chồng Fitzgerald, F. Scott và Zelda.

Nhờ hai entry nêu trên, hứng thú đối với Fitzgerald có thể sẽ trỗi dậy. Mình sẽ đọc lại The Great Gatsby, và sẽ tìm xem phim mà hai bạn đề cập. Cũng như chính thức chinh phục Collected Stories cùng Tender is the Night. Tại bởi vì cũng có nhiều bạn không thích The Great Gatsby, như bạn này, nên mình cần tìm đọc lại để xem lập luận của bạn ấy ra sao. Phải nói thêm là tuy không đọc bản dịch sau này của Trịnh Lữ, nhưng mình đã hơi ấn tượng xấu nên không tìm đọc bản dịch này nữa, chỉ vì bản dịch của Trịnh Lữ đã dùng ngôn ngữ thời thượng hiện nay khiến mình không thích ngay từ cái tên truyện trở đi Đại gia Gatsby. Hừ, đại gia cái gì chứ.

No comments:

Post a Comment