Monday, 29 July 2013

Nhã Thuyên (3)

Dưới đây là dư luận tiếp theo về bản luận văn thạc sĩ đã được điểm 10 từ năm 2010, của học viên thạc sĩ Đỗ Thị Thoan, mà không hiểu vì sao bây giờ lại được mọi người 'moi' lên để đấu tố.

Ủng hộ bài này của Phạm Xuân Nguyên, vì tinh thần của nó là theo pháp luật, lấy pháp luật mà xử, và bài đăng trên báo Pháp luật:

http://phapluattp.vn/20130727094719507p0c1019/tu-mot-ban-luan-van.htm

Và bài này dưới góc độ học thuật của Trần Đình Sử:

http://trandinhsu.wordpress.com/2013/07/26/cuoc-phe-phan-luan-van-cua-do-thi-thoan-hay-la-su-xung-dot-ve-khung-tri-thuc-va-the-he/

Giáo sư Trần Đình Sử còn đi tiếp trong học thuật để bàn mở rộng hơn về 'ngoại biên hóa' trong văn học, tất nhiên nhân 'sự kiện' luận văn thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan:

http://trandinhsu.wordpress.com/2013/07/28/ngoai-bien-hoa-trong-tien-trinh-van-hoc-viet-nam-duong-dai/

và về cái gọi là 'phê bình văn học', một kiểu phê bình 'quan phương', bài đã đăng báo từ năm 2008, nay đưa lại trên blog cũng chỉ vì 'sự kiện Đỗ Thị Thoan':

http://trandinhsu.wordpress.com/2013/07/24/tinh-nhan-van-trong-phe-binh-van-hoc-hom-nay/

và:

http://trandinhsu.wordpress.com/2013/07/21/phe-binh-van-hoc-chuyen-nghiep-mot-cai-nhin-lich-su/

http://trandinhsu.wordpress.com/2013/07/17/phe-binh-kiem-dich/

Chung quy 'sự kiện Đỗ Thị Thoan', theo mình, là có những kẻ 'bảo hoàng hơn vua', sẵn sàng nhân bất cứ sự việc, sự kiện nào để bày tỏ ý thức chính trị trung thành của mình, đã tấn công không thương tiếc nhằm ghi công, lấy thành tích trước bất cứ sự việc, sự kiện nào mà trong thâm tâm chính quyền có thể không thích nhưng không ra lệnh cấm bằng văn bản.


No comments:

Post a Comment