Thursday, 1 March 2012

Giá gasTrên hết tất cả, hôm nay hốt hoảng khi thấy giá gas tăng lên trên 500,000 VND/12kg trong khi trước đó một vài tháng còn chưa đến 400,000 VND/12kg. Có lẽ toàn dân sẽ quay về đun bếp than tổ ong, hoặc than củi. Không biết nhà máy ở Dung Quất làm gì nhỉ.

No comments:

Post a Comment