Thursday, 1 March 2012

Đảng ta là Đạo đức, là Văn minh

Từ 27-29.2.2012 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW4, đài, báo, TV, nhất là VTV đã đưa tin nhiều về hội nghị quan trọng này (quy tụ hơn 1,000 "cán bộ" từ trung ương, các ban đảng, và các tỉnh, các lãnh đạo đảng, nhà nước và quốc hội đều tham dự), (TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nói: Có lẽ đây cũng là Hội nghị lớn nhất về phổ biến một Nghị quyết chuyên đề của Trung ương từ trước đến nay), nên sẽ miễn tường thuật ở bài viết này, chỉ xin trích đoạn trong bài phát biểu khai mạc của TBT Nguyễn Phú Trọng.


"...Không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, mang nặng chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng; buông lỏng các nguyên tắc tổ chức xây dựng Ðảng; quan liêu, xa dân, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; việc tổ chức thực hiện nghị quyết không đến nơi đến chốn, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm... Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn..."Kết thúc Hội nghị, TBT Trọng lại có bài phát biểu dài, ở đây. Cũng xin miễn đăng toàn văn vì sẽ là cho entry quá dài, bạn nào quan tâm mời cứ vào link để đọc.


http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/daihoixi/tintuc/ph-i-co-quy-t-tam-l-n-th-ng-nh-t-cao-bi-n-phap-th-c-hi-n-quy-t-li-t-nh-m-t-o-chuy-n-bi-n-m-i-v-xay-d-ng-ng-1.335974

Điều đáng chú ý là bài phát biểu của TBT có những đoạn được trích dẫn sau đây:
"Trên vấn đề thứ nhất, Trung ương đã nghiêm khắc chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và suy thoái về đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị thể hiện ở chỗ: phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Ðảng.
Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối sống xa hoa, hưởng lạc... Trong những biểu hiện đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm... ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Ðảng, Nhà nước, đương chức, hoặc thôi chức."
(Những chữ bôi đậm do tôi nhấn mạnh).

Làm sao từ một Đảng Văn Minh, Đạo đức (hai chữ này xứng đáng viết hoa) theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh
"Đảng ta là Đạo đức, là Văn minh" để phấn đấu một nước Việt Nam "Là Thống nhất, Độc lập, là Hòa bình, Ấm no." (Hồ Chí Minh), đến nay TBT phải nhìn nhận biết bao những hư tật được in đậm dày đặc chỉ trong một đoạn ngắn nêu trên.


Bonus: http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/513/513

No comments:

Post a Comment