Sunday, 30 December 2012

Tổng kết năm 2012

Blogger Trương Duy Nhất có tổng kết những sự kiện, nhân vật, phát ngôn v.v. ấn tượng nhất năm 2012.

Mời xem:

http://motgocnhinkhac.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment