Sunday, 30 December 2012

Điếu cày (2)http://www.voatiengviet.com/content/luat-su-cua-dieu-cay-keu-goi-toa-phuc-tham-xem-xet-khach-quan-cao-trang/1573313.html

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20121227-cong-an-viet-nam-lai-ngan-can-vo-blogger-dieu-cay-du-phien-xu-phuc-tham-ngay-mai

Điếu cày (2) vì cách đây chừng 3 tháng đã có bài về anh.

No comments:

Post a Comment