Tuesday, 17 August 2010

Sỹ-Tốt (?)

CAND VN thật giỏi, chuyện từ năm nảo năm nào mà điều tra rõ ràng đâu ra đấy hết. Phen này đồng chí Sỹ chắc ăn án tù nặng rồi.

1 comment:

  1. Mới ngày nào nghe Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn thì cứ tưởng vụ việc do báo chí Nhật dựng lên vậy: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=0&article=128985

    ReplyDelete