Tuesday, 17 August 2010

Iron-Jawed Angels

Khâm phục những phụ nữ Mỹ đấu tranh cho nữ quyền. Xem ra việc đấu tranh cho các quyền cơ bản không phải là dễ dàng.

No comments:

Post a Comment